Opći uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

OPĆE ODREDBE

Primjena

Članak 1.

1.1. Općim uvjetima poslovanja trgovačkog društva AURO DOMUS ONLINE d. o. o. (dalje u tekstu: Opći uvjeti) reguliraju se uvjeti i odredbe kupovine i prodaje investicijskog zlata, srebrnih poluga i kovanica, reguliraju se odnosi između Prodavatelja i Kupca, prava i obveze Prodavatelja, te prava i obveze Kupca, uz primjenu načela povjerenja, poštivanje važećih propisa i načela obrade osobnih podataka.

1.2. Prodavatelj Predmeta je trgovačko društvo AURO DOMUS ONLINE d. o. o., OIB: 42452412160 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040449608, (dalje: Prodavatelj).

Zemljopisna adresa i kontakt AURO DOMUS ONLINE d.o.o., Vjekoslava Spinčića 3/2, 51410 Opatija, telefon 0800 7372, e-mail info@aurodomus.org.

Kupac predmeta investicijskog zlata (dalje: Kupac) je svaka fizička ili pravna osoba koja u namjeri da kupi i postane vlasnik predmeta investicijskog zlata (dalje: Predmet) pristane isplatiti određenu ili odredivu cijenu za isti predmet.

1.3. Ovi Opći uvjeti poslovanja predstavljaju i predugovornu obavijest, te se odnose na sklapanje ugovora o kupoprodaji ukoliko je kupac potrošač odnosno svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, te ukoliko se ugovor sklapa između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije.  Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je internet i elektronička pošta. Sklapanje ugovora putem web stranice www.aurodomus.hr predstavlja sklapanje ugovora na daljinu.

Potrošač, u svojstvu kupca, sklapa ugovor o kupoprodaji sa AURO DOMUS ONLINE d.o.o., Vjekoslava Spinčića 3/2, 51410 Opatija (dalje u tekstu: AURO DOMUS ONLINE) u svojstvu prodavatelja.

Pravne osobe kao kupci podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini, te se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača.

Na pravne osobe kao kupce ne odnose se odjeljci ovih Općih uvjeta poslovanja pod nazivom „Materijalni nedostatak“ i „Obavijest o načinu pisanog prigovora potrošača“. U navedenim slučajevima primjenjuju se relevantne odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini. Prodavatelj može prema svome izboru pravnoj osobi omogućiti u svakom konkretnom slučaju prava koja ima kupac koji je potrošač.

Korisnik je osoba koja koristi web stranicu www.aurodomus.hr, isto kao i svaki kupac i posjetitelj web stranice www.aurodomus.hr.

Blockchain transakcija je procesiranje transakcije i provedba plaćanja kriptovalutama koju za račun AURO DOMUS ONLINE izvršava Electrocoin d.o.o. putem Paycek elektroničkog platnog servisa za procesiranje uplata.

EC je trgovačko društvo Electrocoin d.o.o.

Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem web stranice www.aurodomus.hr regulirano je u skladu sa važećim zakonskim odredbama.

1.4. Predmetom se u smislu ovih Općih uvjeta smatra:

 1. Zlato u obliku poluga ili pločica, težine koje su prihvaćene na tržištu plemenitih metala, čistoće jednake ili veće od 995 tisućinki, bez obzira je li predstavljeno vrijednosnim papirima ili nije
 2. Zlatne kovanice:
 3. a) čistoće jednake ili veće od 900 tisućinki
 4. b) iskovane poslije 1800. godine
 5. c) koje trenutačno jesu ili su bile zakonsko sredstvo plaćanja u državi podrijetla
 6. d) koje se uobičajeno prodaju po cijeni koja ne prelazi više od 80 % vrijednosti zlata na otvorenom tržištu, sadržanog u kovanicama
 7. Srebro
 8. a) srebro u obliku poluga ili pločica, težine koje su prihvaćene na tržištu plemenitih metala, čistoće jednake ili veće od 995 tisućinki
 9. b) srebrne kovanice čistoće jednake ili veće od 833 tisućinki
 10. Proizvodi Hrvatskog novčarskog zavoda.

Članak 2.

2.1. Ovim Općim uvjetima poslovanja prodaje investicijskog zlata, srebrnih poluga i kovanica (dalje: OUP) reguliraju se odnosi između Prodavatelja i Kupca, prava i obveze Prodavatelja, te prava i obveze Kupca, a u odnosu na uvjete i način prodaje Predmeta, cijene Predmeta, isporuke i predaje Predmeta, primitka Predmeta, povrata, dostave, način plaćanja i ostala pitanja vezana uz prodaju Predmeta.

2.2. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio svakog pojedinačnog ugovora i vrijede za sve pojedinačne prodaje Predmeta iz članka 1. ovih OUP-a dogovorene između Prodavatelja i Kupca, osim ako su izričito isključili njihovu primjenu.

2.3. Kupac sklapa kupoprodaju i pristaje na ove OUP-e prihvatom ponude elektroničkim putem, putem telefaksa ili telefona koji se snima te predstavlja valjan dokaz o prihvatu ponude, ili usmeno na prodajnom mjestu Prodavatelja, a pri kupnji putem internetske trgovine klikom kojim se potvrđuje narudžba.

2.4. Prihvatom ponude Kupac izjavljuje da je pročitao ove Opće uvjete poslovanja, da pristaje na njihovu primjenu i da prihvaća sva prava i obveze koje iz istih proizlaze.

2.5. Prihvatom ponude Kupac izjavljuje da su podaci upisani u ponudu istiniti i istovjetni usmenom dogovoru.

2.6. Prodavatelj je obvezan svakog Kupca upoznati sa sadržajem ovih OUP-a.

2.7. Prodavatelj ulaže u proces davanja recenzija, međutim recenzije objavljene na internetskim stranicama Prodavatelja ne potječu isključivo od potrošača koji su proizvod doista koristili ili kupili. Prodavatelj ne prakticira niti potiče podnošenje lažnih potrošačkih recenzija ili preporuka, ili naručivanje od druge pravne ili fizičke osobe da ih podnese, ili pogrešno predstavljanje potrošačkih recenzija ili društvenih preporuka radi promocije proizvoda. Na recenzije ostavljene putem Google-a i društvenih mreža, Prodavatelj nema utjecaj.

Cijena

Članak 3.

3.1. Prodavatelj određuje cijenu Predmeta na temelju uvjeta na tržištu te na temelju cijene zlata i srebra na Londonskoj burzi plemenitih metala (dalje: Burza).

3.2. Sve cijene izražene su dvojno, u eurima (EUR) i u hrvatskim kunama (KN). Sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj od 01.01.2023. godine je euro. Cijene istaknute u kunama preračunate su prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 KN.

3.3. Sukladno promjenama cijene zlata i srebra na Burzi cijena predmeta i cjelokupni cjenik ponude Prodavatelja mijenja se svakih pet minuta počevši s punim satom, a dostupan je na internetskim stranicama Prodavatelja, www.aurodomus.hr.

3.4. Svaki Kupac ima pravo uvida u cjenik iz prethodnog stavka ovog članka te u svakom trenutku ima pravo zatražiti ispis istoga.

3.5. Kupac nema dodatnih troškova u slučaju sklapanja ugovora na daljinu odnosno nema troškova daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora.

3.6. Prodavatelj može posebne uvjete prodaje odobriti za pojedine oblike plaćanja.

 

Ponuda

Članak 4.

4.1. Prodavatelj je dužan izdati ponudu na temelju narudžbe Kupca, a koja se narudžba može dati u usmenom ili pisanom obliku u odnosu na bilo koji Predmet iz ponude Prodavatelja, s time da se kod internetske trgovine ponudom smatra prikazani proizvod s istaknutom cijenom.

4.2. Kupac prihvatom Prodavateljeve ponude potvrđuje narudžbu.

4.3. Smatra se da je ponuda prihvaćena ukoliko je na temelju izdavanja iste u roku od 3 h od izdavanja, Kupac uplatio cjelokupan iznos cijene ili predujma iz iste (dalje: predujam), odnosno pri kupnji putem internetske trgovine potvrdio narudžbu i izvršio uplatu cijene Predmeta u cijelosti. Nakon isteka roka od 3 h ponuda više nije važeća niti obvezujuća za Prodavatelja.

4.4. Prodavatelj može po proteku roka od 3 h kupcu poslati poziv na izvršenje uplate.

4.5. Uplata predujma iz prethodnog stavka ovog članka vrši se ili gotovinskom uplatom na prodajnom mjestu Prodavatelja na kojem je izdana ponuda ili putem uplate na transakcijski račun Prodavatelja, a sve u roku navedenom u prethodnom stavku ovog članka.

Način plaćanja

Članak 5.

5.1. Kupac može plaćanje Predmeta na prodajnom mjestu Prodavatelja izvršiti gotovinskom uplatom, uplatom putem transakcijskog računa, te kreditnom ili debitnom karticom – jednokratno i na rate (5.3.) .

5.2. Kupac kupnju Predmeta putem internetske trgovine može izvršiti jednim od sljedećih načina plaćanja:

(1) Uplatom putem transakcijskog računa. Ovaj način plaćanja omogućuje vam da uplatu izvršite internet bankarstvom ili preko opće uplatnice.

(2) Plaćanje karticama (5.3.),

(3) Plaćanje u kriptovalutama koristeći platformu PayCek (5.4.)

(4) Plaćanje putem pouzeća za Kupce s teritorija RH (5.5.)

5.3. Plaćanje karticama u trgovinama i putem interentske trgovine omogućeno je za:

PBZ

1.VISA, MAESTRO, MASTERCARD – odjednom

2.VISA, MAESTRO – 2-12 rata

PBZ Card

 1. VISA PREMIUM (ex AMEX)

-odjednom

-2-12 rata bez kamata

ZABA

1.MASTERCARD, MAESTRO i VISA

– odjednom

ERSTE CARD CLUB

1.DINERS, JCB i DISCOVER

– odjednom

– 2-12 rata bez kamata

ERSTE BANK

1.MASTERCARD, VISA i MAESTRO

– odjednom

– 2 -12 rata bez kamata

RBA

1.MASTERCARD, MAESTRO i VISA

– odjednom

OTP BANKA (i bivša SPLITSKA BANKA)

1.VISA SB, KARTICE OTP BANKE: MAESTRO, MASTERCARD, VISA

– odjednom

5.4. Plaćanje u kriptovalutama koristeći platformu PayCek.

PayCek trenutno podržava 9 kriptovaluta: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Stellar (XLM), Ripple (XRP), Tether (USDT), USDC, Bitcoin Cash (BCH), DAI, Binance USD (BUSD), Solana (SOL) te EOS.

Blockchain transakcije za račun AURO DOMUS ONLINE izvršava EC, a naknade za plaćanje u cijelosti snosi Kupac. Naknade za plaćanje obuhvaćaju transakcijsku naknadu, odnosno naknadu za procesiranje transakcije koju Kupac plaća EC-u, te mrežnu naknadu, odnosno naknadu za provođenje transakcije na blockchain mreži koja je u cijelosti ovisna o blockchain sustavu. Račun izdan za Proizvode kupljene kriptovalutama izdaje se u eurima, a kao oznaka načina plaćanja navodi se ”Transakcijski račun-CRYPTO”

Tijek plaćanja kriptovalutama započinje iniciranjem Blockchain transakcije, odnosno odabirom kriptovalute kojom Kupac želi izvršiti uplatu nakon čega počinje teći vremenski rok od 15 minuta za slanje odabrane kriptovalute u kriptovalutni novčanik EC-a.

Sve prigovore koji mogu nastati u vezi s procesiranjem transakcije Kupac upućuje EC-u. EC ne snosi odgovornost prema kupcu za nemogućnost Procesiranja kriptovaluta iz tehničkih razloga koji nisu nastali krivnjom EC-a, zbog više sile, otkazivanja/raskida temelja za plaćanje od strane kupca, plaćanja kriptovalutama od strane neovlaštene osobe, poreznih obveza po osnovi plaćanja u kriptovalutama i dr.

U slučaju storniranja transakcije od strane Kupca ili Prodavatelja prije njenog valjanog izvršenja, ili uplaćivanja iznosa Kriptovalute manjeg od potrebnog prema utvrđenom tečaju razmjene za pojedinu transakciju od strane kupca, odgovornost za povrat nominalno jednakog iznosa Kriptovalute primljenog po osnovi otkazane transakcije snosi EC.

Valjano izvršena Blockchain transakcija neopoziva je i predstavlja trenutak prestanka odgovornosti EC-a prema kupcu. Informacija o odobrenju transakcije naznačena je na ispisu o obavljenoj transakciji.

Pravila koje se odnose na materijalne nedostatke iz članka 10., pravo Kupca na jednostrani raskid iz članka 11. i prigovore iz članka 17. ovih Općih uvjeta poslovanja, primjenjuju se i vrijede jednako za slučaj plaćanja kriptovalutama.

Više informacija o plaćanju putem kriptovaluta možete pronaći na linku https://paycek.io .

5.5. Kupci s teritorija Republike Hrvatske imaju, uz navedeno, i dodatnu mogućnost plaćanja gotovinom pri preuzimanju proizvoda (plaćanje Pouzećem) za pošiljke vrijednosti do 1.327,23 EUR / 10.000,00 Kuna. Plaćanje pouzećem vrši se isključivo u gotovini, u euru i za vrijeme dvojnog optjecaja u hrvatskoj kuni, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke te u roku od 5 radnih dana istu može preuzeti u uredu dostavljača.

5.6. Kod plaćanja uplatom na transakcijski račun, na adresu e-pošte navedenu kod narudžbe šalju se podaci potrebni za uplatu, uključujući broj računa na koji kupac treba uplatiti iznos narudžbe. Kupac može izvršiti plaćanje korištenjem Internet bankarstva ili uplatom u poslovnici banke, poštanskom uredu ili sl.

Izdavanje računa

Članak 6.

6.1. Račun će u papirnatom obliku biti dostavljen zajedno sa narudžbom na lokaciji dostave koju je izabrao Kupac. Po primitku kupoprodajne cijene, Prodavatelj će Kupcu elektronskom obliku na e-mail Kupca, poslati potvrdu o uplati.

 

Isporuka (predaja)

Članak 7.

7.1. Prodavatelj je dužan predati Predmet Kupcu u najkraćem mogućem roku ovisno o raspoloživosti Predmeta, a najdulje u zakonskom roku od 30 dana od kada je Kupac prihvatio ponudu, a koji se prihvat potvrđuje kako je navedeno u članku 4. ovih OUP-a.

7.2. Za slučaj nastupa izvanrednih okolnosti, više sile i događaja koji su izvan utjecaja Prodavatelja, zbog kojih nije moguće izvršiti dostavu u roku iz prethodnog stavka ovog članka Prodavatelj će o tome izvijestiti Kupca, te će se rok dostave produljiti za vrijeme koliko su trajale izvanredne okolnosti zbog kojih nije bilo moguće izvršiti dostavu u roku.

7.3. Rok isporuke na koji se prodavatelj obvezuje naveden je na računu. Ukoliko se prodavatelj neće moći pridržavati navedenog roka, dužan je obavijestiti kupca o tome. Prodavatelj ima pravo raskida ugovora i oslobođen je obveze isporuke ako je proizvođač obustavio proizvodnju naručene robe ili ako je zbog naloga upravnih organa, smetnji u prometu ili pogonu, štrajka, isključenja, manjka sirovina i svih slučajeva više sile izvršenje neprimjereno otežano ili postane nemoguće, a prodavatelj je za navedene događaje saznao tek nakon što je potvrdio narudžbu. U tom slučaju prodavatelj će o tome odmah obavijestiti kupca, a kupac ima pravo izbora da li želi povrat uplaćenog novca ili želi da mu se uplaćeni predujam prebije s drugom narudžbom. U gore navedenom slučaju raskida ugovora i povrata uplaćenog novca ili prijeboja, kupac nema pravo na naknadu štete.

7.4. Prodavatelj je ispunio obvezu predaje Predmeta Kupcu kad mu Predmet uruči, osobno ili putem posrednika, ili preda ispravu kojom se Predmet može preuzeti, a koja isprava sadrži naznaku lokacije preuzimanja.

7.5. Umjesto Kupca, Predmet može preuzeti punoljetna osoba koju je Kupac za to ovlastio temeljem specijalne punomoći ovjerene kod javnog bilježnika, te se time dostava kupcu smatra uredno izvršena.

7.6. Prodavatelj se obvezuje predati Predmet Kupcu u ispravnom stanju te odgovara za vidljive materijalne nedostatke.

7.7. Kupac je pri predaji Predmeta u poslovnici Prodavatelja obvezan Predmet pregledati te odmah obavijestiti Prodavatelja o eventualnim materijalnim nedostacima. U slučaju predaje Predmeta na adresi po izboru Kupca, Kupac je dužan o eventualnom materijalnom nedostatku Predmeta obavijestiti Prodavatelja u roku od 24 h od preuzimanja Predmeta, te isti Predmet u roku od 48h dostaviti Prodavatelju u adresu sjedišta kako bi Prodavatelj provjerio Predmet. Za poštivanje roka od 48 h kod dostave Predmeta Prodavatelju mjerodavan je trenutak predaje Predmeta dostavljaču. Za Predmete koji su odstranjeni iz originalnog pakiranja i za koje Kupac ne posjeduje račun reklamacije se neće uvažavati.

7.8. Prodavatelj nije dužan predati Predmet ako mu Kupac nije već isplatio cijenu Predmeta u cijelosti.

7.9. Ukoliko Kupac, bez opravdanog razloga, odbije preuzeti Predmet čija mu je predaja omogućena na ugovoren način i pravodobno, Prodavatelj može, ukoliko mu je cijena u potpunosti plaćena predujmom, Predmet poslati na adresu Kupca, navedenu u ponudi iz članka 4. ovih OUP-a, te ukoliko Kupac predmetnu pošiljku zaprimi, smatra se da mu je Predmet uredno predan, te je u tom slučaju Kupac dužan platiti izvanredne troškove dostave na njegovu adresu, pod uvjetom da je preuzimanje bilo ugovoreno u poslovnici Prodavatelja.

Ukoliko je Kupac platio 100 % predujma, a Prodavatelju se Predmet vrati jer nije dostavljen Kupcu, Prodavatelj će zadržati 10 % cijene Predmeta iz prihvaćene ponude u svrhu naknade štete, te će pozvati Kupca da se izjasni o lokaciji ili broju računa te banci kod koje se isti vodi, odnosno o načinu na koji će mu se uplatiti povrat u visini 90 % cijene navedene u ponudi opisanoj u članku 4. ovih OUP-a (dalje: Poziv). Ukoliko se Kupac u roku od 30 dana od primitka Poziva ne oglasi o vremenu i načinu povrata novca smatrat će se da je odustao od povrata istog.

7.10. Ukoliko je Kupac platio predujam za Predmet u visini većoj od 10 % cijene Predmeta i ne odaziva se na Poziv da dođe preuzeti Predmet i platiti ostatak cijene Predmeta, Prodavatelj će zadržati 10 % cijene Predmeta a preostali iznos iznad 10 % uplaćenog predujma vratiti Kupcu na njegov račun koji će po Pozivu dostaviti Prodavatelju. Ukoliko se Kupac u roku od 30 dana od primitka Poziva ne oglasi o vremenu i načinu povrata novca smatrat će se da je odustao od povrata istog.

7.11. Ukoliko je Kupac platio predujam za Predmet u visini do 10 % cijene Predmeta i ne odaziva se na Poziv da dođe preuzeti Predmet i platiti ostatak cijene Predmeta, Prodavatelj će zadržati cijeli iznos uplaćenog predujma Kupca. Kupac ima rok od 30 dana od primitka Poziva da se oglasi na isti i Prodavatelja izvijesti o odluci u protivnom će se smatrati da je odustao od kupnje Predmeta.

 

Dostava

Članak 8.

8.1. Dostava se vrši na području Republike Hrvatske. Cijena dostave jednaka je za cijelo područje Republike Hrvatske.

8.2. Troškove dostave u cijelosti plaća Kupac. Trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda te elektronički sustav Web Shopa potom izdaje Ponudu na kojoj se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave. Trošak dostave je iznos zasebno iskazan u košarici ispod cijene jednog ili više naručenih proizvoda i obračunava se sukladno vrijednosti narudžbe.

8.3. Naručene proizvode Kupac može i osobno preuzeti u Poslovnicama. Osobno preuzimanje naplaćuje se sukladno stavku 2. ovog članka.

8.4. Dostava se vrši putem dostavne službe. Dostava se vrši na adresu navedenu u narudžbi. Kupac prihvaća odgovornost za točnost kontaktnih podataka i dostavne adrese.

8.5. Dostava se može obustaviti zbog više sile. U tom slučaju će Prodavatelj uložiti razumne napore i dogovoriti alternativni termin dostave.

 

Postupak naručivanja putem internetske trgovine

Članak 9.

9.1. Za kupnju plemenitih kovina putem internetske trgovine na internetskoj stranici Prodavatelja www.aurodomus.hr vrijede sve odredbe ovih Općih uvjeta.

9.2. Kupac u internetskoj trgovini odabire proizvode u košaricu pri čemu je prijava/registracija neophodna. Prije naplate Kupac se mora prijaviti (ako to nije učinio prije), potvrditi da se slaže s Općim uvjetima poslovanja, te ispunjava i potvrđuje podatke u obrascu. Tek po obavljenim prethodnim radnjama može se izvršiti naplata, te samim time i kupnja odabranih proizvoda. Prije potvrđivanja kupnje, Kupac mora pročitati Opće uvjete poslovanja te označiti određeno polje kao potvrdu da se slaže s njima i iste prihvaća (potvrđivanje kupnje bez označavanja navedenoga polja nije moguće). Cijene se usklađuju s burzovnom cijenom. Stoga se cijena u trenutku odlaganja proizvoda u košaricu za kupnju može razlikovati od cijene koja vrijedi u trenutku potvrđivanja kupnje. Važeća je ona cijena koja je vrijedila pri potvrđivanju kupnje.

9.3. Kupac do potvrđivanja kupnje može slobodno dodavati ili povlačiti proizvode iz košarice.

Potvrđivanjem kupnje (klikom na polje „potvrdi kupnju“, i sl.) sklapa se ugovor između Kupca i Prodavatelja. Kupac potvrđivanjem kupnje potvrđuje da je suglasan s cijenom (cijenama) koja je u tom trenutku bila objavljena u cjeniku internetske trgovine i da je suglasan sa Općim uvjetima poslovanja te da je prije sklapanja ugovora bio upoznat s njihovim cjelovitim tekstom.

Odgovornost za materijalne nedostatke

Članak 10.

10.1. AURO DOMUS ONLINE odgovara za materijalne nedostatke proizvoda, sukladno primjenjivim propisima. Kupac je obvezan obavijestiti AURO DOMUS ONLINE o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na Kupca. Kad se nakon primitka stvari od strane Kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti AURO DOMUS ONLINE u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

10.2. Materijalni nedostaci za koje AURO DOMUS ONLINE odgovara:

(1) za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato.

(2) i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

(3) Predmnijeva se da je svaki nedostatak stvari koji se pokazao u roku od jedne godine od trenutka prijelaza rizika postojao i u trenutku prijelaza rizika, osim ako prodavatelj dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

10.3. Nedostatak postoji:

(1) ako stvar ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvaliteti odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,

(2) ako stvar nije prikladna za bilo koju posebnu namjenu za koju je potrebna kupcu i s kojom je kupac upoznao prodavatelja najkasnije u trenutku sklapanja ugovora te u odnosu na koju je prodavatelj dao pristanak,

(3) ako stvar nije isporučena sa svom dodatnom opremom i uputama, uključujući upute za instalaciju, kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji ili

(4) ako stvar nije isporučena s ažuriranjima kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,

(5) ako stvar nije prikladna za upotrebu u svrhe za koje bi se stvar iste vrste uobičajeno koristila, uzimajući u obzir sve propise Europske unije i propise Republike Hrvatske, tehničke standarde ili, ako takvih tehničkih standarda nema, primjenjive kodekse ponašanja u određenom području ako oni postoje,

(6) ako stvar ne odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela koji je prodavatelj stavio na raspolaganje kupcu prije sklapanja ugovora

(7) ako stvar nije isporučena s dodatnom opremom, uključujući ambalažu, upute za instalaciju ili druge upute, čiji primitak kupac može razumno očekivati,

(8) ako stvar ne odgovara količini ili nema ona svojstva i druge značajke, uključujući one koje se odnose na trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, koji su uobičajeni za stvar iste vrste i koje kupac može razumno očekivati s obzirom na prirodu stvari te uzimajući u obzir sve javne izjave koje su dali prodavatelj ili druge osobe u prethodnim fazama lanca transakcija, uključujući proizvođača, ili koje su dane u njihovo ime, osobito u oglašavanju ili označivanju,

10.4. Ako je kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako AURO DOMUS ONLINE nije znao niti morao znati za te javne izjave, ili su te javne izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku kupca da sklopi ugovor.

10.5. Kod potrošačkih ugovora nedostaci iz stavka 10.3. točke 5. do 8. ovoga članka ne postoje ako je, u trenutku sklapanja ugovora, potrošač bio posebno obaviješten da određeno obilježje stvari odstupa od kriterija koji se koriste za određivanje nedostataka navedenih u stavku 10.3. točke 5. do 8. ovoga članka i ako je potrošač to izričito i zasebno prihvatio prilikom sklapanja ugovora.

10.6. Kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio AURO DOMUS ONLINE o nedostatku ovlašten je:

– zahtijevati uklanjanje nedostatka,

– zahtijevati predaju druge stvari bez nedostatka,

– zahtijevati razmjerno sniženje cijene.

(1) Kupac može izjaviti da raskida ugovor samo ako je prethodno dao AURO DOMUS ONLINE naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.

(2) Prilikom ostvarivanja prava na uklanjanje nedostatka kupac ima pravo izbora između popravka i zamjene stvari.

(3) AURO DOMUS ONLINE je ovlašten odbiti uklanjanje nedostatka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za kupca.

(4) Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je AURO DOMUS ONLINE nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da AURO DOMUS ONLINE neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad Kupac zbog zakašnjenja Prodavatelja ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor.

(5) Ako je nedostatak neznatan, kupac nema pravo na raskid ugovora, ali mu pripadaju druga prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke uključujući i pravo na popravljanje štete. Teret dokaza da je nedostatak neznatan je na AURO DOMUS ONLINE.

(6) Troškove otklanjanja nedostatka i predaje druge stvari bez nedostatka snosi prodavatelj.

(7) Kada je Kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima te se na njega ne primjenjuju pravila iz ovog odjeljka „Materijalni nedostaci“.

Isključenje prava na jednostrani raskid

Članak 11.

11.1. Temeljem odredbi članka 86. stavak 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne Novine 19/22,59/23) Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji Predmeta budući da je predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora .

Poštivanje propisa sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma

Članak 12.

12.1. Prodavatelj je dužan prikupljati i obrađivati identifikacijske podatke s važeće identifikacijske isprave u skladu s odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (NN 108/17, 39/19, 151/2022).

12.2. Sukladno zakonskim odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma, kao i drugih zakonskih odredbi, Prodavatelj može od Kupca zahtijevati identifikaciju. Ako je takva identifikacija potrebna, Prodavatelj će o tome obavijestiti Kupca. Identifikacija se može izvršiti na licu mjesta u Poslovnicama predočenjem službenog osobnog dokumenta s fotografijom ili postupkom putem interneta. Prodavatelj je ovlašten u bilo kojem trenutku ograničiti ili proširiti mogućnosti, a posebno zahtjeve za identifikacijom u skladu sa zakonskim promjenama.

12.3. Ukoliko postoji obveza identifikacije prema točki 12.2. Kupac mora biti jasno identificiran prije zaključenja ugovora ili izvršenja transakcije, a najkasnije prije isporuke predmeta. Sukladno tome Prodavatelj ima zakonsku obvezu kontinuirano nadzirati poslovni odnos, uključujući pregled transakcija obrađenih tijekom poslovnog odnosa, te redovito ažurirati relevantne dokumente, podatke ili informacije.

12.4. Kupac je dužan sudjelovati u ispunjavanju zakonskih obveza i pružiti potrebne dokumente i informacije, te pod kaznenom i materijalnom odgovornošću odgovarat za istinitost i točnost istih.

12.5. U slučaju postojanja sumnje u pranje novca ili u slučaju da Kupac odbije dostaviti potrebne dokumente, Prodavatelj je obvezan poduzeti sve potrebne korake i mjere propisane zakonskim odredbama. Prodavatelj ne snosi odgovornost za štetu koja bi mogla nastati Kupcu slijedom navedenog.

Obrada i zaštita osobnih podataka

Članak 13.

13.1. Osobne podatke obrađujemo u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje: Opća uredba o zaštiti podataka) te u vezi s nacionalnim Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

13.2. U skladu s člancima 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka pružamo Vam obavijest o tome kako obrađujemo Vaše osobne podatke, koja prava imate u vezi s obradom i zaštitom podataka i kako ta prava možete ostvarivati. Vaše osobne podatke obrađujemo i koristimo zakonito, pošteno i transparentno, štiteći pritom sigurnost Vaših osobnih podataka od neovlaštene ili i nezakonite obrade, primjenjujući najviše tehničke, sigurnosne i organizacijske mjere zaštite.

13.3. Možete se u bilo kojem trenutku obratiti Prodavatelju kao voditelju obrade radi ostvarivanja svojih prava u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka. Svoj zahtjev možete podnijeti pisanim putem na adresu AURO DOMUS ONLINE d.o.o., Vjekoslava Spinčića 3/2, 51410 Opatija ili na adresu službenika za zaštitu podataka na e-mail: gdpr@aurodomus.com .

Upotreba kolačića

Članak 14.

14.1. Prodavatelj na internetskoj stranici koristi tzv. ”kolačiće” ( eng. cookies) tijekom postupka kupovine.

14.2. Kolačić je informacija spremljena na računalo korisnika od strane web stranice koju je posjetio. Kolačići obično spremaju postavke korisnika, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada korisnik ponovno otvoriti istu web stranicu internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Navedeno omogućava Prodavatelju da prikaže informacije prilagođene potrebama svakog pojedinog korisnika. Kolačići mogu spremati širok pojas informacija uključujući osobne informacije (kao što je ime ili adresa e-pošte korisnika). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako korisnik navedeno omogući – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama za koje im korisnik nije dao dozvolu i ne mogu pristupiti drugim datotekama na računalu korisnika. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića korisnicima nisu vidljive. Ipak, korisnik može promijeniti svoje postavke internet preglednika na način da isti može sam birati želi li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti na način da obriše spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju internet preglednika i slično.

 

 

Pravo intelektualnog vlasništva

Članak 15.

15.1. U skladu s našim pravilima o privatnosti i intelektualnom vlasništvu, sav sadržaj (tekstovi, fotografije, grafički elementi, video materijali, zaštitni znakovi) i dizajn, u potpunosti je i isključivo vlasništvo Prodavatelja, odnosno trgovačkog društva AURO DOMUS ONLINE d.o.o. Opatija te je zaštićeno propisima prava intelektualnog vlasništva. Upotreba sadržaja ove internetske stranice/domene, kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, reproduciranje bez izričitog pristanka Prodavatelja i nositelja autorskog prava je strogo zabranjena. Iznimno od navedenoga, svi drugi žigovi koji se pojavljuju na sustavu intelektualno su vlasništvo su njihovih nositelja.

15.2. Bilo kakvo kršenje ovih uvjeta može imati za posljedicu povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva te može dovesti do pokretanja sudskih postupaka.

Korištenje internetskim stranicama

Članak 16.

16.1. Prodavatelj pruža usluge Internet trgovine putem internetskih stranica na domeni: https://www.aurodomus.hr

16.2. Kupac se izričito slaže da će ove internetske stranice koristiti isključivo na svoju odgovornost.

16.3. Prodavatelj pridržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti Internetsku stranicu, uključujući, ali bez ograničenja, sadržaj i vrijeme dostupnosti.

16.4 Pristupanjem web stranici ili korištenjem bilo kojeg dijela njezinog sadržaja korisnik prihvaća Opće uvjete poslovanja web stranice https://www.aurodomus.hr , kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja predmetne web stranice te usluga koje se putem nje pružaju.

16.5 Korisnici su suglasni da neće koristiti web stranicu i obavljati narudžbe proizvoda na istoj na način da:

1) štete autorima ili trećim osobama,

2) je koriste za davanje lažnih narudžbi

3) prilikom narudžbe pružaju netočne i nepotpune informacije koje se od njih traže

4) namjerno postavljaju maliciozne računalne programe ili drugi štetan sadržaj

5) neovlašteno pristupaju web stranici.

Ukoliko se korisnik ne slaže s navedenim, dužan je prestati koristiti web stranicu i usluge koje se putem nje pružaju.

16.6. U slučaju da Kupci koriste web stranice suprotno prethodnom stavku AURO DOMUS ONLINE d.o.o. ovlašten je takvu narudžbu otkazati te o tome obavijestiti nadležne institucije.

Ostvarivanje prava potrošača, podnošenje prigovora i alternativno rješavanje sporova vezanih uz internetsku kupovinu

Članak 17.

17.1. Ako Kupac smatra da mu je u poslovnom odnosu s Prodavateljem povrijeđeno neko njegovo pravo, da se Prodavatelj ne pridržava ovih Općih uvjeta ili zakonskih odredbi kojima se uređuje zaštita potrošača, sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine 19/22, 59/23) ovlašten je najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od navedenog događaja, dostaviti Prodavatelju pisani prigovor na poslovnu adresu AURO DOMUS ONLINE d.o.o., Vjekoslava Spinčića 3/2, 51410 Opatija, kao i u poslovnim prostorijama/trgovinama ili elektroničkom poštom na adresu info@aurodomus.org.

17.2. Kako bi podnositelju prigovora sukladno članku 10. stavak 6. Zakona o zaštiti potrošača potvrdili primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorili, podnositelj prigovora obvezan je navesti točne podatke za primitak istog.

Odgovor na prigovor biti će dostavljen u pisanom obliku u zakonskom roku od 15 dana od dana primitka prigovora.

17.3. U svim sporovima koji nastanu u vezi primjene odredaba ugovora, općih uvjeta ili mjerodavnih propisa može se podnijeti prijedlog za mirenje Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ili bilo kojem centru za mirenje u Republici Hrvatskoj odnosno podnijeti prijedlog za alternativno rješavanje domaćih i prekograničnih potrošačkih sporova u skladu sa zakonom kojim se uređuje alternativno rješavanje potrošačkih sporova.

Uredbom (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o online rješavanju potrošačkih sporova, sporove vezane uz internetsku kupovinu moguće je riješiti putem ODR platforme kojoj je moguće pristupiti ovdje: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

Postupak je neobvezan, te Prodavatelj neće sudjelovati u istom.

 

Završne i prijelazne odredbe

Članak 18.

18.1. Na odnose, međusobna prava i obveze Kupca i Prodavatelja primjenjuje se materijalno pravo Republike Hrvatske.

18.2. Za rješavanje mogućih sporova proizašlih iz odnosa Kupca i Prodavatelja, u vezi s ovim Općim uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, isključivo su nadležni hrvatski sudovi. Mjesto ugovaranja i mjesto izvršenja usluge Prodavatelja je Republika Hrvatska.

18.3. Službeni jezik za sklapanje ugovora o kupoprodaji je hrvatski jezik.

18.4. AURO DOMUS ONLINE ulaže svaki razumni napor da svoje obveze iz ovih Općih uvjeta poslovanja ispuni uredno i na vrijeme. Pritom, AURO DOMUS ONLINE ne odgovara za svako neispunjavanje obveza prouzrokovano izvanrednim okolnostima (višom silom).

Članak 19.

19.1. Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Kupac nije pročitao OUP.

19.2. OUP su dostupni na internetskoj stranici Prodavatelja, a na zahtjev Kupca bit će dostavljeni izravno Kupcu i u pisanom obliku, te pri kupnji putem internetske trgovine bit će dostavljeni Kupcu u pisanom obliku na e-mail Kupca, a na zahtjev Kupca i na drugom mediju.

19.3. Prodavatelj zadržava pravo izmjene ovih OUP u bilo kojem trenutku bez prethodne najave. Izmjenama će se pristupiti samo u slučaju nužne potrebe radi usklađivanja propisa s propisima Republike Hrvatske, te u slučaju promjene internih zahtjeva Prodavatelja. Izmjene ovih OUP biti će objavljene putem ove internetske stranice te će biti objavljen datum stupanja na snagu istih.

19.4. Kupac je upoznat s time da je prilikom korištenja usluga Prodavatelja na internetskim stranicama dužan provjeriti u tom trenutku vrijedeći OUP.

19.5. Ništavost ili neprovedivost neke odredbe ovih Uvjeta ne utječe na valjanost i provedivost ostalih odredaba i Uvjeta u cijelosti.

19.6. Ovi Opći uvjeti objavljeni na internetskoj stranici Prodavatelja i vrijede do njihove izmjene.

AURO DOMUS ONLINE d. o. o. Opatija

Feedback